Hvis du vil omlægge til fjernvarme, skal du bo i et område med fjernvarme, og du skal tilsluttes fjernvarmenettet med en stikledning. Stikledningen består af et dobbeltrør, hvor det ene rør fører varmt vand ind til dit hus, og det andet sender dit afkølede returvand tilbage til fjernvarmeværket.

Hos Energistyrelsen kan du se, om din bolig kan tilsluttes fjernvarmenettet

Tilslutningspligt
Fjernvarme hører under det, som hedder kollektiv varmeforsyning og ligger dit hus i et område med kollektiv varmeforsyning er det slet ikke sikkert at du har noget valg om du vil være tilsluttet fjernvarmen eller ej. Fjernvarme findes kun i større eller mindre byområder på grund af at det kun kan betale sig at lave og vedligeholde et ledningsnet, hvis der er et vist antal aftagere af varmen. Der kan være forskellige undtagelser fra tilslutningspligten:
Hvis du er nødt til at udskifte væsentlige dele af dit varmesystem for at få fjernvarme
Hvis du er folkepensionist har du krav på, at blive fritaget for tilslutningspligt, hvis du søger om det
Hvis mere end 50 % af din bygnings energibehov dækkes af vedvarende energi.
Er dit hus i lavenergiklasse 1 eller 2 skal du have dispensation fra tilslutningspligten
Hvis dit hus skal rives ned inden for en kortere tid
Hvis dit hus ikke er beregnet til at blive opvarmet hele året (sommerhus)
Spørg din kommune om der er tilslutningspligt, hvor du bor. Bemærk at du ikke har pligt til at aftage fjernvarmen, kun til at blive tilsluttet og betale den faste afgift.

Prisen på fjernvarme
Fjernvarmeprisen varierer meget fra fjernvarmeværk til fjernvarmeværk, men prisen for at varme et gennemsnitligt hus er normalt lavere end prisen for at varme et gennemsnitligt hus op med oliefyr eller naturgas. Det har du selvfølgelig ikke meget glæde af, hvis du bor i et område med dyr fjernvarme, med sandsynligheden for, at du får forholdsvis billig fjernvarme er stor.
Fjernvarme
Stenløse VVS Teknik
  v/Tonny Olsen
  Rosenvej 33
  3660 Stenløse
  Mobil: 2012 2833 
  Telefon: 3316 2833
   E-mail:   tonny@stenlosevvs.dk
Gasfyr
Gasfyr og solvarme
Oliefyr
Fjernvarme
Pillefyr
Varmepumpe
     Jordvarme
     Luft til vand
      Luft til luft
Solenergi
     Solvarme
      Solceller
Trådløs varmestyring
Varmekilde
Medlem af:
VVS|MESTER        Tryghed Sikkerhed Garanti                                

Varmekilde
Profil
Link
Vi tilbyder
Nybyggeri/ Reference
Garanti
Forside
Kontakt
Spare produkter
Tilskud &
Fradrag
Hvad der er sparret er tjent - der er penge i at skåne miljøet
Tips