Gas og Sol
Et solvarmeanlæg består af en eller flere solfangere og en varmtvandsbeholder, som er tilsluttet
dit naturgasfyr.
I et kombineret solvarme- og naturgasanlæg tager gasfyret over, når solen ikke kan klare
opvarmningen alene.
I Danmark kan et typisk solvarmeanlæg til parcelhuse dække ca. 60 procent af familiens årlige
forbrug af varmt vand.
Et solvarmeanlæg virker ikke kun, når solen skinner, men også i gråvejr bare mindre.
Det skyldes, at solfangerne er designet til at kunne opfange både solens direkte stråling og en diffus stråling fra himmelrummet.
Den bedste udnyttelse af solfangerne får du ved at vende dem direkte mod syd og have en hældning på mellem 30 og 60 grader.
En placering mod sydøst eller sydvest giver også en god ydelse. Sørg også for, at der ikke er træer, som skygger for solen, over solfangerne.
Stenløse VVS Teknik
  v/Tonny Olsen
  Rosenvej 33
  3660 Stenløse
  Mobil: 2012 2833 
  Telefon: 3316 2833
   E-mail:   tonny@stenlosevvs.dk
Gasfyr
Gasfyr og solvarme
Oliefyr
Fjernvarme
Pillefyr
Varmepumpe
     Jordvarme
     Luft til vand
      Luft til luft
Solenergi
     Solvarme
      Solceller
Trådløs varmestyring
Varmekilde
Medlem af:
VVS|MESTER        Tryghed Sikkerhed Garanti                                

Profil
Link
Vi tilbyder
Nybyggeri/ Reference
Garanti
Forside
Kontakt
Spare produkter
Tilskud &
Fradrag
Varmekilde
Hvad der er sparret er tjent - der er penge i at skåne miljøet
Tips