Jordvarme
Jordvarmeanlæg udnytter varmeenergien i din havejord
Den kan give varme til både radiatorer, gulvvarme og varmt brugsvand.
Du kan reducere din årlige varmeudgift med op til 50 procent
Tjen investeringen hjem på 6 - 10 år
Jordvarme er nemt og stabilt i det daglige og ender som en overskudsforretning

I løbet af sommeren tilføres det øvre jordlag store energimængder fra solen.
Da denne energi lagres i jorden ved forholdsvis lave temperaturer, 8 til 10°C, forsvinder den ikke
igen i løbet af vinteren. Det øvre jordlag indeholder derfor et stort lager af akkumuleret solenergi,
som automatisk genopfyldes hver sommer. Energien kan, ved hjælp af et slangesystem i jorden og en jordvarmepumpe, udtrækkes af jorden hele året og hermed anvendes til varmt vand og opvarmning af boligen.

Jordvarmepumpen tilsluttes et varmeoptagersystem (lavt temperaturniveau), som består af nedgravede plastrør i ca. 1 meters dybde og med en afstand på ca. 0,75m. Afhængigt af husets størrelse og isoleringsgrad nedgraves fra 200 til 600 meter slange og i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at nedgrave slangerne i 2 lag.

Slangerne er for større anlæg opdelt i 2-4 kredsløb, hvor hver enkelt slangeende tilsluttes et fordelerrør, som forbindes til jordvarmepumpen.
Når jordvarmepumpen er i drift, cirkuleres en afkølet væske (vand tilsat frostvæske) gennem slangerne. Herved opvarmes væsken af varmen i jorden, og jordvarmepumpen transporterer den genvundne solenergi til husets centralvarmeanlæg.

Sammenlignet med andre alternative energiformer, som eksempelvis direkte solvarme og vindenergi, har et jordvarmeanlæg den fordel, at det, uanset temperatur, sol og vind, kan levere alternativ energi i ubegrænsede mængder, når behovet er der.
Stenløse VVS Teknik
  v/Tonny Olsen
  Rosenvej 33
  3660 Stenløse
  Mobil: 2012 2833 
  Telefon: 3316 2833
   E-mail:   tonny@stenlosevvs.dk
Gasfyr
Gasfyr og solvarme
Oliefyr
Fjernvarme
Pillefyr
Varmepumpe
     Jordvarme
     Luft til vand
      Luft til luft
Solenergi
     Solvarme
      Solceller
Trådløs varmestyring
Varmekilde
Medlem af:
VVS|MESTER        Tryghed Sikkerhed Garanti                                

Varmekilde
Profil
Link
Vi tilbyder
Nybyggeri/ Reference
Garanti
Forside
Kontakt
Spare produkter
Tilskud &
Fradrag
Hvad der er sparret er tjent - der er penge i at skåne miljøet
Tips