Solceller-anlæg
Stenløse VVS Teknik
  v/Tonny Olsen
  Rosenvej 33
  3660 Stenløse
  Mobil: 2012 2833 
  Telefon: 3316 2833
   E-mail:   tonny@stenlosevvs.dk
Et solcellemodul består af en samling glasagtige plader, der er opbygget af silicium-lag med hhv. positiv og negativ ladning. Disse plader kaldes solceller eller fotovoltaiske celler (foto = lys og voltaisk = elproducerende). Når sollyset opfanges af solcellemodulerne, produceres jævn-strøm, hvis styrke afhænger af størrelsen på solcellemodulet og sollysets intensitet.

Solcelleanlægget
Sammensættes af en række solcelle-moduler som kobles i serie og parallel til den ønskede effekt og spænding er op-nået, der er ingen reelle begrænsninger for størrelsen af anlæg, og de kan dimensio-neres til en effekt på op til mange millio-ner Watt.

Inverteren (vekselretteren)
Strømmen ledes via samleboksen til inverteren der omdanner jævnstrømmen fra solcellerne til 230 Volt vekselstrøm. Vekselstrømmen ledes herefter ud til eget forbrug eller til det eksisterendene.

 

El-måler
Den strøm, der ikke forbruges direkte registreres af el-måleren og lagres således på nettet og kan anvendes, når der er behov for det. De nuværende invertere giver et energitab på ca. 10%

El-net
Er den lokale el-leverandør.
Solceller er kort fortalt halvledere, der omsætter solens lys til elektricitet.
Det er ikke solens stråler, men lysindfaldet, der aktiverer solcellen, så også
på overskyede dage producerer solcellerne strøm. Solcellerne samles i paneler
i forskelligt antal for at opnå en bestemt effekt

Et solcelleanlæg består i princippet af et antal solcellemoduler og en inverter.
Antallet af solcellemoduler bestemmer så, hvor meget strøm anlægget producerer,
og inverteren (eller vekselretteren) omdanner ­solcellernes jævnstrøm til 230 V vekselstrøm, som så kan tilsluttes det almindelige elnet. Man må max. installere 6 kW effekt i private hjem og det dækker de fleste husstandes elforbrug.

Taget skal helst være sydvendt og med en hældning på 35-40 grader for at give solcellerne størst udbytte. Du skal have en autoriseret el-installatør til at montere inverteren og slutte den til el-måleren. Installatøren sørger for alt papirarbejdet samt den endelige godkendelse fra dit el-selskab. Husk, at solcellerne producerer høj spænding, så det skal omgås med omtanke.

Ønsker du af forskellige årsager ikke at placere solcellerne på taget, har du mulighed for at placere dem i haven. De kan monteres på et fast stativ, halvtag eller lignende eller, endnu bedre, monteres på en såkaldt ‘sol tracer’, som er en drejelig, motorstyret mast, som automatisk følger solen rundt på dens bane over himlen, og derved hele dagen lang får solens stråler direkte ned på solpanelerne. Fastmonterede paneler vender kun direkte mod solen (peak) et kort tidsrum i løbet af dagen. Så montering på sol tracere giver 30-45% større udbytte af solcellerne. Således skal du reelt anvende tilsvarende færre solcellepaneler for at producere den samme mængde strøm.
Gasfyr
Gasfyr og solvarme
Oliefyr
Fjernvarme
Pillefyr
Varmepumpe
     Jordvarme
     Luft til vand
      Luft til luft
Solenergi
     Solvarme
      Solceller
Trådløs varmestyring
Varmekilde
Medlem af:
VVS|MESTER        Tryghed Sikkerhed Garanti                                

Varmekilde
Profil
Link
Vi tilbyder
Nybyggeri/ Reference
Garanti
Forside
Kontakt
Spare produkter
Tilskud &
Fradrag
Hvad der er sparret er tjent - der er penge i at skåne miljøet
Tips